Hosgeldiniz

Av. Arb. BİRSEL MUT

AVUKATLIK VE ARABULUCULUK BÜROSU

  • Avukat-Arabulucu Birsel MUT, kendisine ait ofisinde 1997 yılından bu yana, İŞ  HUKUKU, TİCARET HUKUKU, SÖZLEŞMELER, AİLE HUKUKU, BOŞANMA VE MAL REJİMİNİN TASFİYESİ DAVALARI,  GAYRIMENKUL DAVALARI, MİRAS HUKUKU, ENERJİ HUKUKU, İDARE HUKUKU, CEZA HUKUKU, FİKRİ MÜLKİYET, TELİF HAKLARI VE MEDYA, AİHM BAŞVURULARI, İCRA HUKUKU vs. alanlarında  serbest avukatlık yapmaktadır.

  • 2014 yılından bu yana da Adalet Bakanlığı resmi arabulucular siciline 1620 sicil numarasıyla kayıtlı olup, İŞÇİ VE İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARI, TİCARİ , FİKRİ HAKLAR , TAZMİNAT UYUŞMAZLIKLARINDA,

  • (Kredi sözleşmeleri, alım satım sözleşmeleri, tüketici uyuşmazlıkları, eser sözleşmeleri, kira uyuşmazlıkları, işçi alacakları, deniz ticareti ve sigorta uyuşmazlıkları, marka-patent uyuşmazlıkları, boşanmadan sonraki mal paylaşım uyuşmazlıkları, taksirle yaralama, silahsız kasten yaralama, hakaret, tehdit, konut dokunulmazlığının ihlali ticari sırrın açıklanması gibi şikâyete bağlı suçların işlenmesi nedeniyle istenecek tazminatlarda) ARABULUCULUK hizmetleri vermektedir

  • İş hukuku, Mal rejimi tasfiyesi ve borçlar-ticaret dallarında bilirkişilik yapmış ve yapmakta olup, eğitim sertifikaları bulunmaktadır. Halen uzmanlık alanlarında, hukuk danışmanı, avukat, uzlaştırmacı, arabulucu, eğitmen ve bilirkişi olarak mesleğini sürdürmektedir.

  • Özel ilgi alanı olarak, MEB onaylı Sunuculuk-Spikerlik eğitmeni olup, aynı zamanda Diksiyon ve Etkili Konuşma eğitimleri vermektedir.

     

Haberler & Duyurular