Arabuluculuk gorusmelerine katilma yetki belgesi

ARABUCULUK GÖRÜŞMELERİNE –TOPLANTILARINA KATILMA –TUTANAKLARINI İMZALAMAYA, ANLAŞMA VE

ANLAŞAMAMA HUSUSLARINDA

YETKİ BELGESİ

 

 

YETKİ VEREN            :   

 

Ticaret Sicil No:         :               

 

SGK SİCİL No.          :   

 

Adresi                      :   

                                              

YETKİLENDİRİLEN      :   

 

T.C. Kimlik No.          :   

 

Görevi                     :   

                                  

 

                                   Başvurucu………………… ile şirketimiz ………………………………………………arasındaki uyuşmazlığın çözümü için 6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu gereğince; Arabuluculuk görüşmelerine, toplantılarına katılmaya, beyanda bulunmaya, belge ve bilgi ibraz etmeye, red etmeye, teklif vermeye, teklifi kabul etmeye, oturum katılım tutanaklarını, bilgilendirme tutanaklarını ve son tutanağını, , ücret sözleşmesini ve diğer sözleşmeleri,  tüm tutanaklar ile anlaşma/anlaşmama belgesini imzalamaya,  imzadan imtina etmeye yukarıda ismi belirtilen çalışanımız 7036 Sayılı İş Mahkemeleri Kanununun 3/18.maddesi gereğince tarafımızca yetkilendirilmiştir. …./ …  / …..

 

……………………………………………….. ŞİRKETİ

 

Eki : İmza sirküleri