TİCARİ ARABULUCULUK İKİNCİ OTURUM TUTANAK

HUKUK UYUŞMAZLIKLARINDA DAVA ŞARTI ARABULUCULUK

İKİNCİ OTURUM TUTANAĞI

 

 

 Arabuluculuk Bürosu                                                         :      ************

              Büro Dosya Numarası                                              :      ************

Arabuluculuk Numarası                                          :      ************

 

 

Arabulucunun                                                                          :

              Adı ve Soyadı                                                             :              **************

              T.C. Kimlik Numarası                                              :              **************

              Arabulucu Sicil Numarası                                   :     **************

              Adresi                                                                              :              **************

                           

  Taraf 1                                                                                       :     

              Adı ve Soyadı                                                               :              **************

              T.C. Kimlik Numarası                                               :              **************

              Adresi                                                                              :                  **************

 

 Taraf 2                                                                                      :       

              Adı ve Soyadı                                                               :              ************** Tic. Ltd. Şti.

              Ticaret Sicil Numarası                                             :              *******/*******

              Adresi                                                                              :                  **************      

 

Arabuluculuk Konusu Uyuşmazlık                              :      Ticari Uyuşmazlık

Arabuluculuk Sürecinin Başladığı Tarih                    :   1.3.2019

İkinci Oturum Tutanağının Düzenlendiği Yer           :              ***************    

İkinci Oturum Tutanağının Düzenlendiği Tarih        : 21.3.2019

 

Müzakere Sonucu                                                    :

 

              Adı geçen taraflar ************************************** Toplantı Odasına geldiler.

Alternatif (1)

Taraflar müzakerelere devam etmişlerdir.

Alternatif (2) (Özel bir durum varsa ayrıca belirtilebilir.)

Taraflar müzakerelere devam etmişlerdir.

************* Barosuna kayıtlı ********** sicil numaralı avukat *************** vekâletnamesinde özel yetki bulunmamasına rağmen ************** yanında katılmak üzere ve  ************** Tic. Ltd. Şti.’nin açık rızası ile müzakerelere katılmıştır.

 

İşbu arabuluculuk ikinci oturum tutanağı iki sayfa ve üç nüsha olarak Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği m. 10/2 ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m. 5/A uyarınca hep birlikte imza altına alındı.

 

 

                                                                                                                                                            İmzalar                                               

Taraf 1                           :             *************                               /

Taraf 2                           :             ************* Tic. Ltd. Şti.

                                   Adına Yetkili Temsilci **********          /

Arabulucu                    :             *************                               /