Uluslararasi Telif Haklari

ULUSLARARASI TELİF HAKLARI

Uluslararası telif hakkı, bir eser sahibine verilen korumaya istinaden, elde edildiği yargı alanının bölgesel sınırlarının ötesinde, uluslararası anlaşmanın yürürlükte olduğu bir telif hakkıdır. Bununla birlikte, uluslararası bir telif hakkı bir eser sahibinin tüm dünyadaki eserlerini otomatik olarak korumaz. Belirli bir ülkede izinsiz kullanıma karşı korunma, o ülkenin ulusal yasalarına bağlıdır. Çoğu ülke, uluslararası telif hakkı anlaşmaları ve sözleşmeleriyle büyük ölçüde basitleştirilen belirli koşullar altında yabancı çalışmalara koruma sağlar.

İki ana uluslararası telif hakkı sözleşmesi vardır: Bern, Edebiyat ve Sanat Eserlerinin Korunmasına İlişkin Bern Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi) ve Evrensel Telif Hakkı Sözleşmesi (UCC). Genel olarak, bu anlaşmaların bir üyesi olan ya da ilk önce bir üye ülkede yayınlanan ya da bir Bern Sözleşmesi'nde ilk yayınlanmasından sonra otuz gün içinde yayınlanan bir ülkenin vatandaşı ya da ikamet ettiği bir yazarın eserleri, sözleşmeler kapsamında koruma talebinde bulunabilir. .

Her ülkenin, bir ülkede kullanıldığında yabancı içeriğin kullanımı için geçerli olan kendi telif hakkı yasaları vardır. Bu bireysel yasalar ve uluslararası telif hakkı anlaşmaları, uluslararası veya küresel telif hakkı yasası olarak adlandırdığımız şeydir. Tüm dünyadaki içerik oluşturucuların ve içerik sahiplerinin ve birçok ülkenin vatandaşlarının, kendi ülkeleri dışındaki ülkelerde telif hakkı korumasından yararlanmalarını sağlar. Bunu anlamak, ortaya çıkan uluslararası telif hakkı sorunlarını çözmenize yardımcı olacaktır.

ULUSLARARASI TELİF HAKKI SORUNUZ VAR MI?

Ulusal telif hakkı sorunları gibi görünen birçok telif hakkı sorunu aslında uluslararası telif hakkı sorunudur. Kendi ülkenizin telif hakkı yasalarını anlamak çok önemlidir, ancak çevrimiçi içerik yayınlarken veya içeriği kullanırken telif hakkı anlaşmalarının ve uluslararası telif hakkı yasalarının nasıl işlediğini anlamak da çok önemlidir.

ULUSLARARASI BİR TELİF HAKKI SORUNU NE ZAMAN ORTAYA ÇIKAR?

İnternet ve dijital ortamımızdaki içeriği kullanma, paylaşma ve yayınlama biçimimizle, bir zamanlar yerli telif hakkı sorunları olan birçok konu uluslararası telif hakkı sorunu haline geldi. Küresel bir telif hakkı sorunu, çeşitli durumlarda ortaya çıkmaktadır. Aşağıdaki örneklerden herhangi birinin sizin için geçerli olup olmadığını küresel olarak düşünmeniz gerekir:

 • Bir çalışan ülke dışına çıkarken lisanslı veritabanlarınıza erişir

 • Kendi ülkenizin dışında bulunan bir satıcı / yayıncı / içerik sahibi ile dijital bir lisans görüşmesi yapıyorsunuz

 • Birden fazla ülkeden kütüphaneciler (örneğin, Güney Afrika, Avustralya, Kanada ve ABD) bir günlük klübüne katılır ve klüpte makaleler paylaşırlar (bir günlük klübü özel bir çevrimiçi alana makale göndermeyi içerir)

 • İki meslektaş, araştırma raporlarını Sharepoint aracılığıyla çeşitli ülkelerden yazarlar tarafından paylaşıyor

 • Kendi ülkeniz dışında erişilecek bir web sitesine veya intranete içerik gönderiyorsunuz

 • Facebook sayfanıza bir fotoğraf gönderirsiniz ve birisi bu fotoğrafa başka bir ülkeden erişir

 • Kuruluşunuzda birden fazla ülkede konum veya çalışan var

 • Birden fazla ülkede bulunan öğrencilerle çevrimiçi bir kurs veriyorsunuz

 • Kendi ülkenizin dışından içerik kullanıyorsunuz

ULUSLARARASI BİR TELİF HAKKI SORUNU İLE BAŞ ETMEK

Yukarıdaki senaryolardan herhangi biri sizin için geçerliyse, bu faaliyetlerin planlama aşamalarında ve etkilenen içeriği kullanmadan önce küresel telif hakkı etkileri hakkında düşünmeye başlamanız gerekir. Uluslararası telif hakkı hukukunun bir parçası olarak, küresel telif hakkı hukukunun yapısını açıklayan bilgileri aşağıda bulabilirsiniz.

ULUSLARARASI TELİF HAKKI YASASI VE BERN TELİF ANLAŞMASI

Telif hakkı, kelimenin tam anlamıyla “kopyalama hakkı” anlamına gelir. Ama bu kadar basit değil. Bu makale, uluslararası telif hakları hukukunun temellerini genel ve geniş bir şekilde ortaya koymaktadır. Yerel telif hakkı yasalarınızda hangi hakların ve ayrıcalıkların mevcut olduğu hakkında özel bilgi edinmek için ülkenizdeki telif hakkı yasalarına bakın.

Türkiye 1931 yılında tercüme hakkı saklı kalmak kaydı ile Bern Sözleşmesine taraf olmak üzere talepte bulunmuş ancak üye ülkelerin itirazı neticesinde talep kabul edilmemiştir. Nihayetinde 01 Ocak 1952 tarihinde 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve bununla birlikte aynı tarihte Bern Sözleşmesinin 1938 tarihli Brüksel Belgesi’ne 5777 sayılı yasa ile katılmıştır.

Ülkeniz Bern Telif Hakkı Sözleşmesinin bir üyesiyse, en azından Bern’de belirtilen minimum korumaya sahip olacaksınız ve telif hakkı yasasına ilişkin herhangi bir istisna, Bern’deki “istisnalar testine” tabi olacaktır.

Bern Sözleşmesi, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından yönetilen önde gelen uluslararası telif hakkı anlaşmasıdır . Halen 176 üye ülkeye sahiptir. Aşağıdaki linkten üye ülkeleri görebilirsiniz:

​(WIPO)  Üye ülkeler listesi  

Her bir Bern üyesi ülke otomatik olarak diğer üye ülkelerden vatandaşlara, en azından kendi vatandaşları için sağladığı aynı telif hakkı korumalarını sağlar. Bu ulusal uygulama kavramıdır.

Örneğin, Kanada’daki bir makalenin fotokopisini çekerken, bu makaleyi Amerikalı veya İngiliz bir yazar / telif hakkı sahibinden kaynaklansa bile, Kanada yasalarını uygularsınız. Benzer şekilde, bir ABD tiyatrosunda bir Fransız filmini halka gösterirseniz, kamuya açık bir çalışma yapma hakkına ilişkin olarak ABD telif hakkı yasasını uygularsınız.

OTOMATİK TELİF HAKKI KORUMASI

Berne üyesi ülkelerde, telif hakkı koruması, bir eserin sabit bir biçimde oluşturulması üzerine otomatik olarak yapılır (örneğin, iş bir tür maddi biçimde olduğunda). Bu, telif hakkı korumasına sahip olmak için bir devlet telif hakkı bürosuna kayıt veya depozito gerekmediği anlamına gelir.

Bununla birlikte, telif hakkı sahiplerinin işlerini kaydettirebilecekleri gönüllü hükümet kayıt sistemleri vardır, bu sayede özellikle çalışmalarının telif hakkı ihlali durumunda belirli haklara hak kazanırlar.

TELİF HAKKI SÜRESİ

Telif hakkı süresi, her ülkedeki telif hakkı yasasına göre belirlenir. Türkiyede Koruma süresi, eser sahibi yaşadığı sürece ve ölümünden itibaren 70 yıldır. Eser sahibi tüzel kişiyse, koruma süresi aleniyet tarihinden itibaren 70 yıldır. Sahibinin ölümünden sonra alenîleşen eserlerde koruma süresi ölüm tarihinden sonra 70 yıldır. Eser sahibi belli değilse, koruma süresi eserin alenîyet kazanmasından itibaren 70 yıldır.

ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, yaşam artı yetmiş. Belirli eserler ve koşullar, bu genel telif hakkı süresi kurallarından sapmalara neden olabilir. Bir eserdeki telif hakkı sona erdiğinde, bu eserin kamu malı olduğu söylenir.

Bir yazarın veya yaratıcının itibarını koruyan ahlaki haklar bazı ülkelerde çok temeldir ve bazılarında çok güçlü koruma sağlar. Ahlaki atıf hakkı, bir yazarın isimlerini işlerinde kullanmasına veya isimsiz kalmasına izin verir ve ahlaki bütünlük hakkı, yaratıcının itibarını zedeleyebilecek bir eserde yapılan değişiklikleri önler.

ULUSLARARASI TELİF HAKKI SORUNLARINI YÖNETME

 1. İnternet her telif hakkı sorununu uluslararası bir telif hakkı sorunu haline getirmektedir. İnternetteki telif hakkı korumalı içeriğe uluslararası olarak erişilebilir, kullanılabilir ve paylaşılabilir.

 2. Ulusal telif hakkı yasası hakkında mümkün olduğunca çok bilgi sahibi olun, ki bu muhtemelen hala telif hakkı kullanım sorunlarınızın çoğunu yönetmektedir.

 3. Telif hakkı yasalarının ülkeden ülkeye değiştiğini unutmayın. Farklılıklar, telif hakkı korumasının süresini veya nasıl adil bir şekilde kullanıldığını veya adil işlemle uğraşmayı içerebilir.

 4. Tek bir uluslararası telif hakkı yasası diye bir şey olmadığını anlayın. Ancak, telif hakkı anlaşmaları var ve önde gelenlerden biri Bern Sözleşmesi

 5. Ulusal ve uluslararası düzeyde telif hakkı yasalarındaki değişikliklere bağlı kalın. Mümkün olduğu ölçüde, WIPO himayesinde düzenli olarak uluslararası düzeyde meydana gelen ilginç telif hakkı tartışmalarını takip edin.

  SORULAR VE CEVAPLAR: ULUSLARARASI TELİF HAKKI YASASI

  Genel telif hakkı sorunları ile uğraşıyorsanız (örneğin, çevrimiçi içeriği kullanarak), bu soru ve cevap, sık sorulan bazı uluslararası telif hakkı sorularına net cevaplar sunar.

  Lütfen yasal öneri veya görüş olarak kısa pratik cevaplarımıza güvenmeyin. Uluslararası telif hakkı konularında yasal tavsiye veya görüş almanız gerekiyorsa bir avukatla görüşün.

  ÖNDE GELEN ULUSLARARASI TELİF HAKKI ANLAŞMASI NEDİR?

  Yukarıda bahsedildiği gibi, Edebi ve Sanat Eserleri Koruma için Bern Sözleşmesi (Bern Sözleşmesi veya Bern).

  WIPO ANLAŞMALARININ TELİF HAKKI YASASI ÜZERİNDEKİ ROLÜ NEDİR VE HER ÜLKEDE TELİF HAKKINI NASIL YÖNETİR?

  WIPO bir dizi telif hakkı anlaşmasını yönetmektedir ; Bununla birlikte, bu anlaşmalar hiçbir ülkede telif hakkı yasasını düzenlememektedir. Aksine, anlaşmalara bağlı olan ülkeler , WIPO'nun minimum telif hakkı koruma standardını kendi telif hakkı yasalarına dahil etmektedir.

  Örneğin, Bern Sözleşmesi, bir yazarın ölümünden 50 yıl sonra minimum telif hakkı koruması süresi olarak belirtmekte ise, Her bir Bern üyesi ülke, telif hakkı çalışmalarını en az ömür boyu elli yıl boyunca korumalıdır; ancak, telif hakkı yetmiş yıl süren bir telif hakkı süresine sahip olan Türkiye'de olduğu gibi, daha uzun süre boyunca bunu yapabilir.

  TELİF HAKKI KORUMASI ALMAK İSTEDİĞİM HER ÜLKEDE TELİF HAKKINI TESCİL ETMEM GEREKİR Mİ?
  Hayır. Eğer bir çalışma kendi ülkenizdeki telif haklarıyla korunuyorsa çalışma tüm Bern üye ülkelerinde korunur. Koruma almak için, kayıt ya da uluslararası telif hakkı sembolünü kullanmak da dahil olmak üzere ek adımlar gerekli değildir. Bern Sözleşmesinin üye ülkelerdeki bir ulusal telif hakkı bürosuna zorunlu telif hakkı kaydını yasakladığını unutmayın.

Emek vererek oluşturduğunuz eserlerinizin ve sizin, hak ettiğiniz saygıyı ve hukuki korumayı almanız dilekleriyle.

Derleyen ve Yazan
Av. Birsel Mut


Yasal Uyarı. Makalelerin kaynak gösterilmeden kopyalanması, alıntılanması yasak olup içerik 5846 sayılı fikir ve sanat eserleri kanununca korunmaktadır.İş bu web sitesi içinde verilen bilgilerin hiçbiri tavsiye niteliğinde olmayıp, site içeriğinde yer alan bilgilerin kullanımı sonucunda doğacak zarardan kullanıcının kendisi sorumludur.